Godziny otwarcia: 08:00 - 16:00 | 5 dni w tygodniu

+48 22 100 67 67

Jak rozliczyc podatek z Niemiec?


Jak rozliczyć podatek z niemiec?

Rozliczenie podatkowe to temat, który nierzadko wywołuje stres i niepewność, szczególnie gdy dochody uzyskujemy za granicą. Pytania mogą być różne: Jakie są obowiązujące terminy? Kto jest zobowiązany do rozliczenia? Jak wygląda sytuacja w przypadku różnych form opodatkowania? W tym artykule postaramy się wyjaśnić te i inne kwestie, aby proces rozliczenia podatku z Niemiec stał się dla Ciebie jasny i znacznie mniej skomplikowany. Pomożemy Ci przejść przez procedurę krok po kroku – zapraszamy!

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej?

Zacznijmy od tego, kto ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech, nie dotyczy to bowiem każdego pracownika. Niemiecki urząd skarbowy wymaga rozliczenia jedynie od osób, które spełniają określone kryteria. 

Do grupy tej zaliczają się na przykład podatnicy, którzy są zarejestrowani w III lub VI klasie podatkowej. Jeśli ktoś uzyskiwał dochody od kilku pracodawców i nie były one opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, również musi złożyć deklarację. 

 Obowiązek ten ciąży także na osobach z dodatkowymi dochodami przekraczającymi 410 euro rocznie, które nie są wynagrodzeniem za pracę. Podobnie osoby pobierające różne świadczenia socjalne, jeżeli ich roczna suma przekracza 410 euro, są zobowiązane do rozliczenia. Emeryci również nie są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli ich emerytura przekracza 1.616 euro miesięcznie w przypadku małżeństw, lub 808 euro dla osób samotnych

Jeżeli masz dziecko i żyjesz w związku nieformalnym, deklarację trzeba złożyć w celu ustalenia kwoty wolnej od podatku na cele edukacyjne. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą czy wykonujące zawód wolny także muszą się rozliczyć

Jak odzyskać podatek z Niemiec – potrzebne dokumenty

Odzyskiwanie podatku z Niemiec wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Kluczowym dokumentem jest Lohnsteuerbescheinigung, czyli zaświadczenie o zarobkach, które powinno być dostarczone przez każdego pracodawcę, u którego byłeś zatrudniony w Niemczech. Jeżeli pracowałeś w więcej niż jednym miejscu, będziesz potrzebował kilka druków. Jeśli nie masz zaświadczenia Lohnsteuerbescheinigung, alternatywą mogą być odcinki z wypłat, znane jako Abrechnung.

Dodatkowo dokument EU/EWR poświadcza zarobki osiągnięte za granicą Niemiec, na przykład w Polsce, i musi być potwierdzony w polskim urzędzie skarbowym. Będzie on niezbędny, jeżeli w danym roku podatkowym mieliśmy dochody również w Polsce. 

Konieczne będzie także potwierdzenie polskiego rachunku bankowego, aby uniknąć problemów z przekazaniem zwrotu podatku. Oprócz tego, do dokumentów dołączamy kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Jeżeli planujesz skorzystać z różnych ulg podatkowych, do rozliczenia dołącz też faktury i inne dowody wpłat potwierdzające poniesione koszty związane z pracą – zestaw będzie jednak różny w zależności, jakie odliczenia nam przysługują. Zgromadzenie kompletnego zestawu dokumentów znacząco przyspieszy proces odzyskiwania podatku i minimalizuje ryzyko komplikacji. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszym innym wpisie – Jakich dokumentów potrzebujesz, aby rozliczyć podatek w Niemczech?

Podatek w Niemczech – rozliczenie ograniczone czy nieograniczone?

Ustalenie naszego statusu w Niemczech to jedna z najważniejszych kwestii dotyczących rozliczenia podatkowego przez Polaków pracujących w tym kraju. Wpływa bowiem na jego atrakcyjność, wysokość stawek podatkowych oraz możliwość skorzystania z licznych ulg i odliczeń.

W Niemczech dostępne są dwa typy rozliczenia podatkowego: ograniczone i nieograniczone. Jeśli przebywałeś i pracowałeś w Niemczech przez nie więcej niż 183 dni, podlegasz pod tzw. opodatkowanie ograniczone. Ta forma rozliczenia jest mniej korzystna dla podatnika, ponieważ nie umożliwia skorzystania z żadnych ulg podatkowych ani wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Ostatecznie wpływa to na mniejszą kwotę ewentualnego zwrotu podatku. 

Z kolei, jeśli Twoja obecność w Niemczech przekroczyła 183 dni, masz prawo do skorzystania z rozliczenia nieograniczonego. Otwiera to drzwi do różnych ulg podatkowych, zarówno osobistych, jak i rodzinnych, które oferuje niemiecki urząd skarbowy. Ale pamiętaj, że taka forma rozliczenia wymaga zgromadzenia szeregu dokumentów i pism, aby dokładnie udokumentować wszystkie poniesione koszty i potwierdzić swoje prawa do określonych przywilejów podatkowych.

Jak rozliczyć PIT niemiecki na platformie ELSTER

Rozliczenie niemieckiego podatku dochodowego (PIT) przez platformę ELSTER to proces, który dla wielu Polaków pracujących w Niemczech może być wygodnym i skutecznym rozwiązaniem. Wymaga pewnej wprawy i znajomości języka niemieckiego. 

Pierwszym krokiem jest założenie konta na oficjalnej stronie ELSTER, podając podstawowe informacje takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail, data urodzenia i numer identyfikacji podatkowej. Po pomyślnym uwierzytelnieniu, użytkownik ma dostęp do różnorodnych formularzy podatkowych.

Następnym krokiem jest przejście do zakładki "Formulare", gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne formularze dotyczące rozliczenia podatkowego. Zazwyczaj, dla osób fizycznych najważniejszym formularzem będzie "Einkommenssteuer" lub "Einkommenssteuererklärung". Po wybraniu odpowiedniego formularza, użytkownik jest proszony o wprowadzenie swojego profilu podatkowego. Jeżeli nie ma takowego, trzeba podać ręcznie numer identyfikacji podatkowej i nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego.

Formularze na platformie ELSTER są praktycznie identyczne do ich papierowych wersji, co znacząco ułatwia ich wypełnienie. W głównym formularzu podaje się takie informacje jak dane bankowe, rodzaj dochodu i ewentualne specjalne wydatki, np. na ubezpieczenie emerytalne, darowizny czy czesne. Niezbędne mogą być również dodatkowe załączniki takie jak załącznik N dla pracowników, AV dla osób ubezpieczonych czy S dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Po wypełnieniu wszystkich formularzy i załączników, można je elektronicznie wysłać do urzędu skarbowego. ELSTER zapewnia wtedy potwierdzenie odbioru, co jest równoznaczne z oficjalnym złożeniem deklaracji. Dzięki temu cały proces można zrealizować online, co jest niewątpliwą zaletą dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas i papier.

Jak rozliczyć się w Niemczech korzystając z ulgi na dziecko?

W Niemczech rodzice mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej związanej z posiadaniem dzieci, zwaną Kinderfreibetrag. Jest to jedno z najpopularniejszych świadczeń wykorzystywanych przez rodziców i umożliwia obniżenie podstawy obliczenia podatku. Kinderfreibetrag jest ściśle powiązany z zasiłkiem rodzinnym Kindergeld, i ważne jest, że te dwa świadczenia nie mogą być łączone. Aby ubiegać się o Kinderfreibetrag, rodzice muszą złożyć w urzędzie skarbowym specjalny wniosek o obniżenie podatku od wynagrodzeń

Wartości Kinderfreibetrag w 2023 roku wynoszą 3012 euro na utrzymanie materialne dziecka oraz dodatkowo 1464 euro na potrzeby opiekuńcze, edukacyjne czy szkoleniowe na rodzica. Procedura ta jest dostępna tylko dla osób, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech.

Ostateczna decyzja o przyznaniu Kindergeld czy też skorzystaniu z Kinderfreibetrag zostaje podjęta przez urząd skarbowy podczas rocznego rozliczenia i zależy od tego, co jest korzystniejsze dla rodziny. Jeżeli rodzice zdecydują się na pobieranie Kindergeld, nie mogą już skorzystać z pełnej ulgi Kinderfreibetrag w rozliczeniu rocznym, mogą jednak odliczyć od podatku kościelnego i dodatku solidarnościowego.

Jak rozliczyć PIT z Niemiec – odliczane kosztów uzyskania przychodu

Rozliczając niemiecki PIT, istotne jest zrozumienie, jak wykorzystać różne formy ulg i odliczeń. Niemieckie Finanzamt (urząd skarbowy) automatycznie odlicza od podatku tzw. Arbeitnehmerpauschale, czyli ulgę dla pracowników wynoszącą 1 200 euro. Jednakże w praktyce możesz odliczyć znacznie więcej, jeżeli Twoje wydatki związane z pracą przekraczają ten limit. Warto więc od początku roku gromadzić wszystkie paragony i dokumenty, które potwierdzają twoje wydatki zawodowe.

Jeżeli chodzi o koszty dojazdu do pracy, istnieje możliwość ich odliczenia według tzw. Entfernunspauschale. W praktyce oznacza to, że za każdy kilometr dojazdu do pracy można odliczyć 30 centów. Na przykład, jeśli dojeżdżasz do pracy 18 km i robisz to 230 dni w roku, suma do odliczenia wyniesie 1 242 euro. Warto również zaznaczyć, że od 2022 roku za każdy kilometr powyżej 20 km można odliczyć 38 centów. Wszystkie te informacje należy uwzględnić w załączniku N swojego zeznania podatkowego.

Jak odzyskać podatek z Niemiec – terminy

Terminy odzyskiwania podatku z Niemiec mogą różnić się w zależności od różnych okoliczności. Generalnie rzecz biorąc, roczne rozliczenie podatkowe za rok 2023 należy złożyć do 31 lipca 2024 roku. Jest to standardowy termin, który został przywrócony po wyjątkowych zmianach wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, kiedy to w 2021 roku termin wydłużono o trzy miesiące. 

Jeżeli korzystasz z usług doradcy podatkowego lub stowarzyszenia pomocy w sprawach podatków na wynagrodzenie (Lohnsteuerhilfeverein), masz czas na złożenie deklaracji do 28 lutego (lub 29 lutego w roku przestępnym) roku następnego. Na przykład, za rok podatkowy 2022 deklarację można złożyć do 28 lutego 2024 roku.

Po złożeniu deklaracji podatkowej powinieneś otrzymać zawiadomienie o naliczeniu podatku w ciągu sześciu miesięcy. Ten czas może ulec wydłużeniu, jeżeli urząd skarbowy ma dodatkowe pytania, czy potrzebuje dodatkowych dokumentów. 

W sytuacjach wyjątkowych, takich jak choroba, przeprowadzka czy inne trudne okoliczności osobiste, czy zawodowe, urząd Finanzamt może zgodzić się na przesunięcie terminu złożenia deklaracji. Jeśli złożysz wniosek o wydłużenie terminu i urząd go uwzględni, możesz liczyć na dodatkowe dwa miesiące na złożenie rozliczenia.

Więcej informacji we wpisie – Rozliczenie podatku z Niemiec: do kiedy?

Jak rozliczyć się z podatku z Niemiec w Polsce?

Jeśli jako Polski rezydent podatkowy zarabiałeś zarówno w kraju, jak i w Niemczech, musisz rozliczyć się także z dochodów zagranicznych. Na formularzu PIT-36 musisz wykazać dochody z obu krajów, a koniecznym załącznikiem jest PIT/ZG. Zarobki z Niemiec wpisuje się w konkretnych rubrykach formularza: część C.1. kolumna B oraz część H – tu dochody te wpłyną na ustalenie stopy procentowej podatku. 

Pamiętaj o przeliczeniu wszystkich kwot na złotówki według kursu NBP z dnia roboczego przed dniem wypłaty. Do rozliczenia będziesz potrzebował niemieckiego dokumentu Lohnsteuerbescheinigung. Co ważne, w zeznaniu nie uwzględniamy całego przychodu z Niemiec. Odejmujemy od niego 30% diety ustalonej dla Niemiec, co w praktyce oznacza, że możesz zredukować swój przychód o 14,7 euro za każdy dzień spędzony na zarobkowej pracy w Niemczech.

Jak rozliczyć podatek z Niemiec z pomocą biura rachunkowego?

W dalszym ciągu masz wątpliwości, jak samemu rozliczyć PIT z Niemiec? To nic! Możesz zgłosić się do naszego biura podatkowego – w Megatax od lat oferujemy szeroko pojętą pomoc dla Polaków pracujących za granicą. Skontaktuj się z nami już dziś, przedstaw nam swoją sytuację a załatwimy za Ciebie wszelkie formalności. Zaufaj specjalistom, a uzyskasz korzystny zwrot podatku z Niemiec – cały proces będzie w pełni tani, bezpieczny, szybki i wygodny. Zapraszamy!

 

Znajdź się w gronie zadowolonych klientów

Zobacz ile odzyskali inni

Kontakt z nami

Wsparcie podatkowe 08:00 - 16:00
od poniedziałku do piątku
tel. +48 22 100 67 67 email info@megatax.pl

Dane firmy

Megatax.pl Sp. z o.o.
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 8/99
03-984 Warszawa

NIP: 1132883020
REGON: 360315012
KRS: 0000534727

Kalkulator
podatkowy
Zamów
bezpłatną konsultację