Godziny otwarcia: 08:00 - 16:00 | 5 dni w tygodniu

+48 22 100 67 67

3 klasa podatkowa w Niemczech – kiedy warto z niej skorzystać?


3 klasa podatkowa w Niemczech

Klasa podatkowa 3 w Niemczech to specyficzna kategoria, która otwiera przed podatnikami możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych. Jest ona zarezerwowana przede wszystkim dla małżonków i zarejestrowanych partnerów, gdzie jeden z nich jest głównym żywicielem rodziny. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie konkretnie korzyści płyną z przynależności do tej klasy podatkowej, jakie odliczenia i ulgi są dostępne dla uprawnionych oraz w jakich okolicznościach następuje zmiana klasy podatkowej na klasę 3. Poruszymy także temat skutecznego wykorzystania kombinacji klas podatkowych 3 i 5, co może przynieść znaczące korzyści finansowe dla małżeństw i związków partnerskich. Zapraszamy do lektury, która rozjaśni wiele kwestii związanych z tą preferencyjną klasą podatkową, stanowiącą ważny element systemu podatkowego w Niemczech.

3 klasa podatkowa – kogo dotyczy?

W Niemczech to urząd skarbowy przydziela pracowników do określonych klas podatkowych i nie ma tu miejsca na indywidualny wybór (zgodnie z artykułem 38b ustawy o podatku dochodowym). Osoby wchodzące w związek małżeński lub rejestrujące partnerstwo cywilne są automatycznie klasyfikowane do klasy podatkowej czwartej. Jednakże, małżonkowie lub partnerzy w związku partnerskim mogą wybrać kombinację klas podatkowych 3 i 5. Aby dokonać zmiany klasy podatkowej, należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym.

W Niemczech, trzecia klasa podatkowa (Steuerklasse III) jest dostępna dla podatników, którzy spełniają określone warunki, między innymi gdy ich małżonek lub małżonka w Polsce:

 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nawet jeśli jest to umowa na minimalne wynagrodzenie,
 • osiąga przychód z jakiegokolwiek źródła, który przekracza sumę 25 000 PLN rocznie,
 • ma status częściowo nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech (niem. Zeitweise unbeschränkte Steuerpflicht), co oznacza, że przez część roku podlegają pełnemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech.

3 klasa podatkowa Niemcy – ile procent podatku dochodowego zapłacimy?

Tak jak w przypadku wszystkich pracowników stawka podatkowa dla klasy 3 wynosi od 14% do 42%. Jest to jednak stawka progresywna, co oznacza, że procent podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodów. Dla osób zarabiających powyżej pewnego progu, stawka podatkowa może wynieść nawet 45%.

3 klasa podatkowa w Niemczech – ile procent podatku od naszej pensji zostanie zabrane na składki?

Główne odjęcia z pensji brutto to różnego rodzaju opłaty publiczne oraz składki ubezpieczeniowe. Dotyczy to wszystkich rodzajów podatków, włączając te specyficzne. Każde z tych odliczeń różni się między sobą, co ma wpływ na końcową kwotę podatku dochodowego i ewentualnych podatków kościelnych.

 • Podatek od dochodu: jest obliczany na podstawie pensji brutto i obowiązującej skali podatkowej.
 • Podatek kościelny: wynosi od 8% do 9% od podatku dochodowego, jeśli osoba jest członkiem kościoła. 
 • Dopłata solidarnościowa: naliczana jest tylko od wyjątkowo wysokich dochodów. 
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: standardowo to 14,6% dla osób ubezpieczonych obowiązkowo, przy pensji do 4837,50 EUR miesięcznie (część pokrywana przez pracodawcę), z możliwymi dodatkowymi opłatami zależnymi od ubezpieczalni; składki prywatne często zależą od wieku, zawodu i zdrowia. 
 • Składka emerytalna: to 18,6% miesięcznego wynagrodzenia, z maksimum 7050 euro na zachodzie i 6750 euro na wschodzie (połowa opłacana przez pracodawcę).
 • Ubezpieczenie od opieki długoterminowej: wynosi 3,05% dla osób bez dzieci, a dodatkowe 0,35% może być naliczone (część pokrywana przez pracodawcę).
 • Ubezpieczenie od bezrobocia: to 2,5% miesięcznych zarobków, z maksimum 7050 euro na zachodzie i 6750 euro na wschodzie Niemiec.

Niemcy 3 klasa podatkowa – jakie są dostępne odliczenia i ulgi?

W Niemczech, dla osób zaliczanych do III klasy podatkowej, dostępne są następujące odliczenia:

 • kwota wolna od podatku – para małżeńska lub osoby żyjące w zarejestrowanym partnerstwie, gdzie jeden z partnerów jest klasyfikowany jako 3 klasa, a drugi jako 5 klasa podatkowa, mogą skorzystać z podwojonej kwoty wolnej od podatku,
 • ryczałt pracowniczy – jest to standardowa kwota, którą każdy pracownik może odliczyć od swojego podatku dochodowego, która w 2023 roku wynosi 1200 euro,
 • ryczałt na wydatki specjalne – kwota minimalna, która może być odjęta od podatku bez konieczności dokumentowania wydatków, wynosząca 36 euro,
 • renta zależna od dochodów – osoby otrzymujące rentę mogą być uprawnione do odliczeń, które są uzależnione od wysokości ich dochodów,
 • możliwość rozdzielania dochodu – osoby z klasy 3 mogą skorzystać z niższego obciążenia podatkowego poprzez odpowiednie rozdzielanie dochodu między małżonków, co jest korzystne zwłaszcza gdy jeden z partnerów jest głównym żywicielem rodziny.

Kluczowe jest, aby podatnicy w klasie 3 zwrócili się do doradcy podatkowego lub skorzystali z odpowiednich programów do rozliczeń, aby upewnić się, że korzystają z wszystkich dostępnych odliczeń w sposób optymalny.

3 klasa podatkowa w Niemczech – podwójny dodatek podstawowy

W przypadku 3 klasy podatkowej stosuje się zasady pozwalające na korzystanie z podwójnej kwoty wolnej od podatku, która wynosi w 2023 roku wynosi 21 816 € dla rozliczenia wspólnego

Wyróżniającą cechą 3 klasy podatkowej jest opcja optymalizacji obciążeń podatkowych i zwiększenia netto miesięcznych dochodów przez strategiczne rozdzielanie klasy 3 i 5 w podatkach od wynagrodzeń. Gdy wszystkie korzyści finansowe przeniesione są na osobę w klasie 3 z klasy 5, ta pierwsza zazwyczaj jest jedynym lub głównym dostarczycielem środków utrzymania dla rodziny. Dzięki temu osoba ta może skorzystać z przewagi, jaką jest opóźnione powstawanie zobowiązania podatkowego, co oznacza, że wyższe stawki podatkowe stosowane są przy wyższych dochodach.

Klasa podatkowa 3 i 5 w Niemczech – kiedy taka kombinacja się opłaca?

Wybór kombinacji klas podatkowych 3 i 5 w Niemczech opłaca się w przypadku małżeństw, gdzie jeden z partnerów zarabia znacznie więcej niż drugi. Po ślubie, Finanzamt (urząd skarbowy) automatycznie klasyfikuje oboje partnerów do 5 klasy podatkowej, co jest zazwyczaj odpowiednie na początku. Jeśli jednak różnica w zarobkach jest znacząca, korzystniejsza może okazać się zmiana na kombinację klas podatkowych 3 i 5. Partner zarabiający więcej powinien wtedy wybrać klasę 3, co zapewnia mu niższe obciążenie podatkowe, a tym samym wyższy dochód netto. Drugi małżonek automatycznie zostaje zakwalifikowany do klasy 5.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub zarejestrowani partnerzy mogą wybrać klasę podatkową 5, która działa jako odpowiednik klasy 3 i może być stosowana tylko w połączeniu z nią. Osoba o niższym dochodzie wybiera klasę 5. To połączenie sprawia, że dochód w klasie 3 jest opodatkowany w mniejszym stopniu, jednak w klasie 5 nie ma ulgi podstawowej ani ulgi na dzieci, które są przyznawane tylko osobie z klasy 3.

Warto wspomnieć, że planowane jest zniesienie połączenia klas podatkowych III i V dla par, ponieważ obecny system umożliwia parom z dużą różnicą zarobków zwiększenie swoich dochodów netto poprzez wybór tej kombinacji. Jednakże, w takim układzie, partner zarabiający mniej ponosi duże obciążenia podatkowe – proporcjonalnie więcej podatku jest odliczane od jego dochodu. Rząd planuje zreformować system podatkowy, eliminując opcję klas 3/5, aby zmniejszyć to obciążenie. W zamian ma być wzmocniona opcja rozliczania się w klasie 4/4, która jest bardziej zbalansowana dla obu partnerów.

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech z 1 na 3

W Niemczech, zmiana z 1 klasy podatkowej (dla osób samotnych) na klasę 3 (dla małżeństw lub związków partnerskich) może nastąpić w przypadku zawarcia małżeństwa lub zarejestrowania związku partnerskiego. Aby zmienić klasę podatkową, nowożeńcy lub partnerzy muszą złożyć wspólny wniosek do odpowiedniego urzędu skarbowego, ponieważ wcześniej automatycznie każdy z małżonków zostaje przypisany do 4 klasy podatkowej. Po złożeniu wniosku i jego zaakceptowaniu, zmiana klasy podatkowej jest zwykle stosowana z mocą wsteczną od początku roku podatkowego, w którym zawarto małżeństwo lub zarejestrowano związek partnerski.

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech z 1 na 3 – wniosek do urzędu skarbowego online

Od 1 października 2021 r. wnioski i deklaracje dotyczące cech zaliczenia podatku od wynagrodzeń, które dotychczas trzeba było składać w formie papierowej, po raz pierwszy można przesyłać do właściwego urzędu skarbowego także drogą elektroniczną. Można to zrobić za pomocą:

 • portalu internetowego „ Mój ELSTER” w pozycji menu „Formularze i usługi” lub
 • programu rozliczeniowego od Twojego prywatnego dostawcy.

Trzecia klasa podatkowa w Niemczech to opcja szczególnie korzystna dla osób zamężnych lub w związku partnerskim, gdzie jeden z partnerów zarabia znacznie mniej lub nie uzyskuje dochodu. Pozwala na zastosowanie licznych ulg i zmniejszenie obciążeń podatkowych. Aby w pełni wykorzystać potencjał tej klasy podatkowej, warto skorzystać z profesjonalnych usług biura podatkowego Megatax. Eksperci Megatax oferują kompleksową pomoc w rozliczeniu podatków, zapewniając optymalizację podatkową i wsparcie na każdym etapie procesu. Nie przegap szansy na maksymalizację swoich zwrotów podatkowych z Niemiec – zaufaj specjalistom z Megatax.

Znajdź się w gronie zadowolonych klientów

Zobacz ile odzyskali inni

Kontakt z nami

Wsparcie podatkowe 08:00 - 16:00
od poniedziałku do piątku
tel. +48 22 100 67 67 email info@megatax.pl

Dane firmy

Megatax.pl Sp. z o.o.
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 8/99
03-984 Warszawa

NIP: 1132883020
REGON: 360315012
KRS: 0000534727

Kalkulator
podatkowy
Zamów
bezpłatną konsultację